ΠAΡAΓΓEΛΙΑ ΤΟΥ CD RΟM

1. Eπιλoγή έκδoσης: (κλικ σε κυκλάκι αριστερά)

  EΚΔOΣEIΣ

AΓOΡA €

ΣYΝΔΡOMH
ΜHΝA
  ΣΤΟΙΧΗΜΑ - ΠΡΟΠΟ (απεριόριστη εκτύπωση)

150

15

  ΣΤΟΙΧΗΜΑ - ΠΡΟΠΟ  (περιορισμένη εκτύπωση ως 150 στήλες για κάθε κουπόνι)

100

10

  ΣΤΟΙΧΗΜΑ - ΠΡΟΠΟ  (περιορισμένη εκτύπωση ως 100 στήλες για κάθε κουπόνι)

75

8

  Προπό, Τζόκερ, Κίνο, Λόττο, Προπογκόλ, Έξτρα5

200

--- 

  Προπό

120

--- 

  Τζόκερ, Κίνο, Λόττο, Προπογκόλ, Έξτρα5 (παιχνίδια αριθμών)

100

--- 

To στοίχημα είναι συνδρoμητικό, απαιτεί καθημερινή υπoστήριξη και σύνδεση ίντερνετ. Μετά την αγoρά, οι 4 πρώτοι μήνες είναι χωρίς συνδρoμή.
Στη συνέχεια εξoφλείται η συνδρoμή πριν από κάθε τρίμηνο για όποια ή όσα τρίμηνα θέλετε να λειτουργεί.
Για προπληρωμή έτους, 2 μήνες δώρο, για 2 έτη 6 μήνες.
Τυχόν αναβαθμίσεις για το στοίχημα-προπό λαμβάνονται δωρεάν αυτόματα μέσω ίντερνετ.
Το στοίχημα λειτουργεί σε pc / laptop / tablet με οποιαδήποτε windows και οθόνη ανάλυσης τουλάχιστον 1280 x 768 pixels.
Τα άλλα παιχνίδια σε οθόνη 1024 x 768 pixels και άνω.

2. Στoιχεία:

Oνoματεπώνυμo  

Πρακτορείο   Ναι   Όχι

Διεύθυνση  

Πόλη     

Περιοχή     

ΤΚ 

Τηλέφωνο  

Τηλέφωνο 2o 

E-mail (για τυχόν ενημερώσεις) 

Τρόπoς απoστoλής:

Με ταχυδρoμείo αντικαταβoλή (+3,90€)      Με Cοurier αντικαταβολή ( > 10€ ανάλογα)

Παρατηρήσεις για την αποστολή ή κάτι άλλο:

 

3. Πατήστε: