ΤΖΟΚΕΡ - ΚΙΝΟ - ΛΟΤΤΟ - ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ - EXTRA5

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ ΤΖΟΚΕΡ (20 αριθμοί με 7€)

Επιλέγουμε ένα μεγάλο πλήρες σύστημα με αρκετούς αριθμούς εδώ στο παράδειγμα μας 20 αριθμούς, ώστε να είναι πιο πιθανό να πιάσουμε την πεντάδα. Μπορούμε να ταξινομήσουμε τους αριθμούς κατά συχνότητα ή καθυστέρηση. Επιλέγουμε 2 τζόκερ, και να τα παίζουμε σε κάθε στήλη που θα τυπώσουμε ένα από τα δύο τυχαία (επιλογές για τζόκερ: κυκλικά, τυχαία, όλα). Πατώντας το ΑΠΟΔΟΣΗ βλέπουμε τι θα πιάναμε στις παλιότερες κληρώσεις με αυτά τα νούμερα.

 

 

 

 

 

Αυτό το πλήρες σύστημα αποτελείται από 15504 στήλες και με όρους και μεταβλητό θα παίξουμε ορισμένες στήλες από αυτό.

Στην παρακάτω εικόνα έχουμε τοποθετήσει 5 όρους:

1. ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Από τα 9 νούμερα που έχει το πλήρες σύστημα περιμετρικά (τα γύρω-γύρω) οι στήλες που θα τυπώσουμε να έχουν 2 ή 3. Να απορρίπτονται δηλαδή οι στήλες με 0 ή 1 ή πολλά νούμερα που είναι περιμετρικά. Ανοίγοντας και τον πίνακα στατιστικών του όρου βλέπουμε ότι αυτό επαληθεύεται στις κληρώσεις κατα 65%. Επίσης βλέπουμε τη συχνότητα και καθυστέρηση (πόσες κληρώσεις έχει να βγει) κάθε όριο και την ιστορία δηλαδή τι βγήκε στις τελευταίες κληρώσεις. Εδώ 2, 2, 3, 3 άρα στις 4 τελευταίες κληρώσεις το πιάναμε.

2. ΠΑΤΤΕΡΝ 2Δ (2 διαστάσεων). Με αυτό τον όρο ορίζουμε ένα σχήμα (πάτερν) και θέλουμε να υπάρχει επιλέγοντας όριο 1, μια φορά σε κάθε στήλη που θα τυπώσουμε. Τα Ν σημαίνουν να υπάρχει νούμερο και το Ο να μην υπάρχει. Με αυτό που ζητήσαμε (βλ. εικόνα) κάπου οπουδήποτε σε κάθε στήλη που θα παίξουμε θα έχουμε έναν αριθμό κάτω από έναν άλλο και ακριβώς από κάτω του κενό και δεξιά από το κενό ένα άλλο νούμερο. Ο όρος αυτός κόβει πάρα πολλές στήλες και μπορούμε να φτιάξουμε όποιο σχήμα θέλουμε και βλέπουμε στατιστικά αν έρχεται ή έχει καιρό να εμφανιστεί.

3. ΚΑΘΕΤΑ Επιλέξαμε το σχήμα 2-1-1-1. Το σχήμα αυτό σημαίνει  να υπάρχουν 2 αριθμοί σε μια οποιαδήποτε κάθετη σειρά και οι άλλοι να είναι σε ξεχωριστές. Κάθετες σειρές στο τζόκερ είναι οι αριθμοί 1,6,11... ως 41, δεύτερη κάθετη σειρά οι 2,7,12,... ως 42 κλπ.

4. ΠΕΝΤΑΔΕΣ Επιλέξαμε το σχήμα 2-1-1-1. Το σχήμα αυτό σημαίνει  να υπάρχουν 2 αριθμοί σε μια οποιαδήποτε πεντάδα και οι άλλοι να είναι σε ξεχωριστές. Πεντάδες στο τζόκερ είναι η πρώτη σειρά 1,2, ως 5, άλλη πεντάδα οι αριθμοί 6,7, ως 10 κλπ.

5. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΘΕΤΑ Εδώ ο άξονας συμμετρίας (αλλάζει θέση αν θέλουμε) είναι στα νούμερα 21, 22 ως 25. Το 7 με 37 είναι ένα ζεύγος συμμετρικών κάθετα (τα φωτεινά νούμερα). Στον όρο αυτό ορίσαμε 0 ως 0 δηλαδή δεν θέλουμε συμμετρικά στις στήλες που θα τυπώσουμε.

Πατώντας ΜΕΤΡΗΜΑ το πρόγραμμα με τους παραπάνω όρους, θα βρει και θα μας δώσει για να παίξουμε 64 στήλες (κόστος 32 ευρώ) αλλά μπορούμε να μειώσουμε και άλλο τις στήλες επιλέγοντας και μεταβλητό σύστημα. Στο μέτρημα είναι αρκετές φορές γρηγορότερο από άλλα προγράμματα αφού χρησιμοποιήθηκε γλώσσα assembly.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ Επιλέγουμε μαζί με τους όρους και μεταβλητό σύστημα για 100% 4 αριθμούς όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Τώρα το πρόγραμμα δίνει 14 στήλες (κόστος 7 ευρώ) και κερδίζουμε με πιθανότητα 21,87% αν πιάσουμε τους 5 όρους και τα 5 νούμερα μέσα στα 20 του πλήρους συστήματος. Αν τύχει και το τζόκερ ακόμα καλύτερα :) Αν πχ ζητήσουμε 50% πιθανότητα θα παίξουμε 32 στήλες από τις 64 κλπ.Πατώντας το κουμπί ΟΡΟΙ εμφανίζεται ο πίνακας επιλογής όρων. Υπάρχουν 28 είδη όρων με πίνακες στατιστικών για κάθε ένα όριο κάθε όρου (συχνότητα, καθυστέρηση, ιστορία) και πίνακες "Στήλες ανά όριο" (μετά το μέτρημα στηλών δείχνει κάθε όριο σε πόσες στήλες παίζει). Μπορούμε να κάνουμε ΟΜΑΔΕΣ όρων (πχ από 8 όρους να ζητήσουμε να ισχύουν 7 ως 8 δηλαδή χάνοντας και 1 όρο να κερδίζουμε). Αφού τοποθετήσουμε έναν όρο πατάμε το ? για να δούμε πως δουλεύει (περιγραφή του).

 

Πατώντας ΑΝΑΛΥΣΗ βλέπουμε σε πόσες στήλες παίζει κάθε αριθμός από το πλήρες σύστημα και με το ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ με τι πιθανότητα κερδίζουμε (πχ ένα 5άρι και 4άρια 1 ως 2... κλπ).

 

Πατώντας ΕΚΤΥΠΩΣΗ βλέπουμε τις στήλες και τις τυπώνουμε στα δελτία:

 

Πατώντας ΑΡΧΕΙΑ (στην αρχική οθόνη) αποθηκεύουμε το σύστημά μας σε αρχείο και το φορτώνουμε όταν γίνει η κλήρωση και πατάμε ΔΙΑΛΟΓΗ. Βλέπουμε τα αποτελέσματα και τυχόν δελτία που κερδίζουν. Αν χάνουμε κάποιους όρους το ελέγχουμε με το ΧΑΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ.

j7.jpg (264085 bytes)

 

Με τον ίδιο τρόπο (ένα πρόγραμμα για όλα τα παιχνίδια αριθμών) παίζουμε και λόττο, κίνο, extra5, προπογκόλ.

Παραγγελία        Επικοινωνία        Προπό (ξεχωριστό)       Αρχική σελίδα